Arbetsmarknadsutbildning: Distributionselektriker / Linjemontör

Till utbildningen distributionselektriker/linjemontör söker vi dig som har god fysik, gillar utmaningar och att arbeta utomhus. Det är en tuff och spännande yrkesutbildning som ger mycket goda möjligheter till ett jobb med uppdrag över hela landet.

Vem kan söka utbildningen?

Du har gått gymnasieskolans El- och energiprogram (tidigare El-programmet) eller har motsvarande utbildning. Du kan även bli antagen för att du har förkunskaper som bedöms vara tillräckliga för att du ska klara utbildningen och bli verksam inom yrkesområdet. Bedömningen sker i samråd mellan Åsbro Kursgård, Energiföretagen Sverige och Arbetsförmedlingen.

Vi söker dig som:

  • Är eller riskerar att bli arbetslös. Du ska vara anmäld hos Arbetsförmedlingen.
  • Har intresse och förutsättningar för yrket.
  • Har god fysik och ett praktiskt handlag.
  • Klarar av att arbeta på hög höjd.
  • Har körkort klass B.

Urval och antagning

Deltagarna väljs ut i samråd mellan Arbetsförmedlingen, Åsbro Kursgård och representanter från elbranschen.

Intresserad? Kontakta din lokala arbetsförmedling

En praktisk utbildning

Utbildningen distributionselektriker är en praktisk utbildning med teoretiska inslag. Utbildningen inleds med en introduktionsutbildning på tre veckor. Själva kursen omfattar totalt 24 veckor. I utbildningen ingår två praktikperioder. Övrig tid sker utbildningen på Åsbro Kursgårds anläggning.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om risker och säkerhetsarbete och elsäkerhet och du ska kunna hantera utrustningen som yrket kräver. Du ska också kunna utföra olika uppgifter på ett distributionsnät: ny- och ombyggnadsarbeten samt underhåll och skötsel av distributionsnät.

Arbetsmarknadsutbildning Linjemontör

Målet med utbildningen är att kursdeltagarna kan anställas som distributionselektriker/linjemontör och att branschens företag har fått chans att se vad ni går för. Praktiken är uppdelad i två fyraveckorsperioder. Då får du en inblick i hur det är att arbeta som eldistributionselektriker. Tillsammans med din handledare utför du enklare arbetsuppgifter och medverkar i arbetslaget.

Arbets-/skyddskläder, utrustning och förbrukningsartiklar som behövs i utbildningen tillhandahålls av Åsbro Kursgård.

I kursgårdens restaurang serveras kaffe, och där kan du även köpa lunch. Boende ordnar du själv eller tillsammans med andra kursdeltagare. Vi kan hjälpa till med tips på boende i närheten av vår anläggning. På Åsbro Kursgård finns även ett antal studentrum att tillgå.

Utbildningsarrangör

Utbildningen Distributionselektriker/Linjemontör planeras och drivs av Åsbro Kursgård i samarbete med ett kursråd. Rådet utgörs av representanter för Arbetsförmedlingen, Åsbro Kursgård, kursdeltagare, branschföretag och arbetsmarknadens parter. Kursrådet sammanträder vid några tillfällen under utbildningens gång.

Anmälan!

Är du intresserad av att delta i utbildningen? Kontakta din lokala Arbetsförmedling.
Här kan ladda ner vårt informationsblad om utbildningen (pdf).