Servicetekniker elkraft

servicetekniker_webbServicetekniker elkraft, 335 Yh-poäng, är en Yh-utbildning som ger dig jobb med uppdrag över hela Sverige.

1,5-årig utbildning
Studietakt: 100 %
335 Yh-poäng
Utbildningen är CSN berättigad

Sista anmälan: 30/5 2019
Utbildningsstart: 19/8 2019

Till ansökan

Utbildningen leds av kunniga och erfarna instruktörer från branschen. För att du ska kunna bli antagen till utbildningen måste du ha en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet. Utbildningen är förlagd på Åsbro Kursgård i Närke (ungefär tre mil söder om Örebro). På kursgården finns det både restaurang och boende till rimlig kostnad under studietiden.

Yrkeskompetens
Utbildningen Servicetekniker Elkraft, 335 Yh-poäng, ger yrkeskompetens för att arbeta som:

  • Servicetekniker elkraft
  • Reläskyddstekniker
  • Apparat- och kontrollanläggningstekniker
  • Stationstekniker elkraft

Efter avslutad utbildning kommer du till exempel kunna arbeta med ny- och reparationsarbeten på elkraftsanläggningar, ställverk och transformatorstationer samt med stora krafter och vid behov på hög höjd.

Kursinnehåll
Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du kommer bland annat att lära dig om elkraftanläggningar, svenska elkraftssystem, och hur man planerar för en elkraftanläggning. Du kommer också lära dig hur man genomför arbetet på ett säkert sätt enligt branschens elsäkerhetsanvisningar, hur man tar ned en nödställd och hantera arbete på väg. Av utbildningens 350 Yh-poäng utgörs 100 Yh-poäng av LIA-kurser, d.v.s. Lärande i arbete. Dessa kurser genomförs i samarbete med företag från branschen.

Delar av utbildningen kommer att bedrivas på engelska eftersom många branschföretag bedriver verksamhet i många länder och har utländska leverantörer.

KursPoäng
Energibranschen 10
Elkraftssystem i Sverige 0.4-400 kV15
Elnätets uppbyggnad och funktion (0.4 – 400 kV)30
Hjälpsystem 30
Kommunikation och fackengelska15
Arbetsmiljö/Ellagen/ESA/EBR10
LIA 1: Serviceteknikers yrkesroll10
LIA 2: Serviceteknikers vardag i projekt25
LIA 3: Arbetsmiljö och säkerhet i praktiska arbetet65
Praktiska säkerhetsutbildningar15
Projektarbete 1: Elbranschen och affärsprocesser10
Projektarbete 2: Planering av elkraftanläggning20
Teknik för servicetekniker elkraft30
Transformator och apparatteknik30
Underhåll för servicetekniker elkraft20
Summa:335

Ansökning och mer information

Ansökan sker via yh-antagning.se. Det går också att fylla i ansökan och skicka in till oss.
Mer information hittar du i utbildningsplanen och i vår informationsbroschyr.

För mer information, kontakta:

Anne Kataja, Utbildningschef
Tel: 0582-838 56
anne@asbro.se

Hanna Carlsson, Utbildningsadministratör
Tel: 0582-838 57
hanna@asbro.se

Mikael Carlsén, VD
Tel: 0582-838 50
mikael@asbro.se