Projektledare Elkraft, distans


dsc_7

2-årig distansutbildning (86 veckor)
50%
215 YH-poäng
Utbildningen är avgiftsfri och CSN berättigad

Sista ansökningsdag: Ansökan öppnas efter årskiftet
Utbildningsstart: Hösten 2020

Till anmälan

 

Utbildning på yrkeshögskolenivå
som öppnar nya vägar!

Behovet av projektledare inom energibranschen är stort. Många av dem som har den rollen idag är montörer och tekniker som skaffat sig sin kompetens under arbetslivet. Efter att branschen länge efterlyst en renodlad projektledarutbildning finns nu möjlighet att skaffa den efterfrågade kompetensen på Åsbro Kursgård.

Är du eller har du varit verksam som tekniker eller distributionselektriker inom elbranschen och är redo att ta nästa steg in i en ledarroll med mer övergripande ansvar? Via Åsbro Kursgårds knappt tvååriga distansutbildning kan du få den kompetens du behöver för att bli en eftertraktad projektledare på arbetsmarknaden.

Yrkesroll

Som projektledare elkraft har du en av branschens viktigaste arbetsuppgifter. Det är ditt uppdrag att leda och driva projekt från uppstart till avslut. Ditt uppdrag är att med kunskap och professionalism genomföra projekt med teknisk kvalitet, i rätt tid, till ställda krav och skapa nöjd kund. Du ansvarar för att ekonomiska rutiner följs, fakturering samt prognoser. Du kommer att arbeta med att säkra kvalité, arbetsmiljö och miljö i projektet. Du ha en samordnande roll och kommer ha kontakter med både myndigheter och kunder och andra berörda parter inom projektet. Du kan komma att delta i anbudsarbeten och inköp. Som projektledare utgår du från ditt kontor, men viss del av ditt arbeta kan komma att vara ute på fält.

Distansutbildningen till projektledare ger framför allt dessa yrkesmöjligheter:

 • Projektledare Elkraft inom energibranschen
 • Elkraftkonsult inom anläggningsprojekt
 • Beredare inom energibranschen

  Utbildningen

  Genom utbildningen får du kunskap om branschens lagar, föreskrifter och om projektekonomi, som en del i affärsmannaskap. Utbildningen ger dig kompetenser inom projektstyrning och hur du tar på dig ledarrollen och driver ett framgångsrikt team från start till mål. Du får även kompetenser i kvalité- och miljöledning. Utbildningen är till stor del teoretisk med autentiska uppgifter från branschen. Studierna bedrivs främst genom självstudier via en digital studieplattform, men det ingår även 13 stycken närträffar på Åsbro Kursgård. Längre LIA-perioder och ett examensarbete ingår också i utbildningen. Många tekniska specifikationer och standarder inom branschen är på engelska och vid större anläggningsprojekt deltar ofta personal från fler länder. Därför kommer en del av utbildningen att bedrivas på engelska.

  Av utbildningens 215 YH-poäng utgörs 65 YH-poäng LIA-kurser, d.v.s. praktik i samarbete med företag från branschen. Åsbro Kursgårds jobbar i nära samarbete med marknadens största aktörer. Det ger dig inte bara de senaste och mest relevanta kunskaperna för arbetslivet, utan även en möjlighet att nätverka och skapa kontakter med energibranschens arbetsgivare.

  Utbildningen pågår under 86 veckor och bygger på hemstudier med inlämningsuppgifter. Var 6:e vecka är du på Åsbro Kursgård i två dagar för föreläsningar och tentamen.

  Många företag möjliggör studietid i det ordinarie arbetet. Hör vad ditt företag kan göra för dig och er framtid!

  Du som söker utbildningen ska:

  • Ha examen från gymnasiets elprogram, teknikprogram, naturvetenskapliga program eller ha motsvarande kunskaper
  • Ha minst 5 års yrkeserfarenhet som distributionselektriker eller tekniker inom energibranschen.

  Ansökan och mer information

  Du kan  söka utbildningen på anmälan ovan eller på vår ansökan.
  Mer information samt hittar du i kursplanen och i vår informationsbroschyr.

  För mer information, kontakta:

  Anne Kataja, Utbildningschef
  Tel: 0582-838 56
  anne.kataja@asbro.se

  Mikael Carlsén, VD
  Tel: 0582-838 50
  mikael.carlsen@asbro.se