Anläggningsmontör Storkraftnät

oznor

Anläggningsmontör Storkraftnät är en yrkesutbildning som ger dig jobb med uppdrag över hela landet. Ett spännande jobb med möjlighet att se stora delar av Sverige, ovanifrån.

1,5 årig bunden utbildning
Studietakt: 100 %
300 Yh-poäng
Utbildningen är avgiftsfri och CSN berättigad

Sista ansökningsdatum: Ansökan öppnas efter årsskiftet
Utbildningsstart: Hösten 2020

Till ansökan

Behovet av kraftlednings- och ställverksmontörer är skriande stort eftersom investeringarna ökar och branschen dessutom står inför stora pensionsavgångar.

Det är en utmanande och fysisk utbildning där du kommer att få arbeta på hög höjd. Utbildningen är praktisk med teoretiska inslag, den leds av erfarna och kunniga instruktörer från branschen. För att du ska bli antagen till utbildningen måste du ha avslutad gymnasieutbildning eller annan utbildning eller motsvarande erfarenhet. Utbildningen är förlagd på Åsbro Kursgård i Närke (ca 3 mil söder om Örebro). Vi kan hjälpa till med att ordna både kost och logi på kursgården till rimlig kostnad under studietiden.

Yrkeskompetens

Utbildningen Anläggningsmontör Storkraftnät, 300 YH-poäng, ger yrkeskompetens för att arbeta som montör med byggande och underhåll och besiktning av kraftledningar och utomhusställverk för region- och stamnät. Utbildningen ger en dubbel kompetens, dels i att arbeta med kraftledningar, dels i att arbeta med utomhusställverk. Den dubbla kompetensen är ett krav från branschen och ökar flexibiliteten i din yrkesroll. Utbildningen ger även viss kompetens att arbeta inom distributionsområdet.

Kompetensen som utbildningen ger efterfrågas främst av entreprenadföretag som utför underhåll på storkraftnätet och bygger nya anläggningar, stationer och ledningar.

Kursinnehåll

Du utbildas i att bygga och reparera kraftledningar från 40 000–400 000 volt, i olika stolpkonstruktioner. Du kommer att arbeta med både trä- och stålstolpar, skarva linor, reparera skador på kraftledningar. Du kommer även att lära dig grunderna om högspänningsställverk, apparater, mekanik och mekaniska krafter, även ESA (elsäkerhet) och ellära, matematik och fackengelska. Ett ställverk är en knutpunkt där elkraften fördelas till olika delar av landet. Din uppgift blir att bygga och underhålla ställverk. Utbildningen är praktisk med vissa teoretiska inslag och leds av erfarna och kunniga instruktörer från elbranschen. 1/3 av utbildningstiden praktik hos LIA-företagen.

För denna utbildning har du fördel av att:

  • Vara fullt frisk utan rygg- eller ledbesvär
  • Ha el- alt. teknisk utbildning eller motsvarande
  • Ha ett praktiskt handlag
  • Klara av att arbeta på hög höjd
  • B-körkort är nödvändigt i denna yrkesroll

Ansökning & mer information

Ansökan sker via yh-antagning.se. Det går också att fylla i ansökan och posta in till oss.
Mer information hittar du i utbildningsplanen utbildningsplanen och i vår informationsbroschyr

För mer information, kontakta:

Anne Kataja, Utbildningschef
Tel: 0582-838 56
anne.kataja@asbro.se

Hanna Carlsson, Utbildningsadministratör
Tel: 0582-838 57
hanna.carlsson@asbro.se

Mikael Carlsén, VD
Tel: 0582-838 50
mikael.carlsen@asbro.se