YH-Utbildningar – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

YH-UTBILDNINGAR

För att tillgodose energibranschens behov och krav på kvalificerad arbetskraft driver Åsbro Kursgård tre högaktuella yrkeshögskoleutbildningar; Anläggningsmontör Storkraftnät, Servicetekniker Elkraft samt Projektledare Elkraft (Distans). Vill du veta mer vad en yrkeshögskoleutbildning innebär? Läs mer

Behovet av anläggningsmontörer inom elkraft är stort över hela landet. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta med nybyggnation och reparationsarbeten på kraftledningar, ställverk och med stora krafter. Utbildningen är praktisk med teoretiska inslag där nästan allt lärande sker utomhus och på hög höjd. En utmanande och fysisk utbildning som leder till Yrkesexamenbevis efter bara 60 veckor.

Mer information och ansökan

Behovet av servicetekniker inom elkraft är stort över hela landet. Efter avslutad utbildning kommer du till exempel kunna arbeta med nyinstallationer och reparationsarbeten på elkraftsanläggningar, ställverk och transformatorstationer.

Du kommer att arbeta med felsökning och reparation främst med elnätens kontrollsystem. Utbildningen är teoretisk med praktiska inslag och ger dig flertalet yrkeskompetenser. Detta ger dig stora möjligheter i din kommande yrkesroll. Utbildningen är för dig som gillar att analysera och arbeta med teknisk problemlösning. Utbildningen leder till yrkesexamenbevis efter bara 67 veckor.

Mer information och ansökan

Behovet av projektledare inom energibranschen är stort över hela landet. Många av dem som har den yrkesrollen idag är montörer och tekniker som skaffat sig sin kompetens under arbetslivet. Efter att branschen länge efterlyst en renodlad projektledarutbildning finns nu möjlighet att skaffa den efterfrågade kompetensen via yrkeshögsoleutbildning.

Studierna bedrivs på halvfart och distans och kan pågå parallellt med ordinarie arbete. Utbildningen möjliggör många olika yrkesroller så som projektledare inom eldistribution och produktion av elkraft, beredare för elnät mm

Mer information och ansökan

Pågående och planerade yrkeshögskoleutbildningar

Här ser du våra pågående och planerade utbildningar. Vi reserverar oss för vissa ändringar.

Inga utbildningar

Skriv och tryck Enter för att söka

X