Insatsstyrkan – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

INSATSSTYRKAN

Svenska Kraftnäts insatsstyrka är den nationella reparationsresursen för elförsörjning vid krig, terrorhandling och naturkatastrofer. Styrkan utgörs av skickliga elmontörer från hela Sverige. Utbildning och beredskapsövningar sker på Åsbro Kursgård och bekostas av Svenska Kraftnät.

Ladda gärna ner dessa broschyrer om insatsstyrkan och vad det innebär för dig som vill delta samt för dig som är arbetsgivare.

Broschyr för dig inom distributionsverksamhet

Broschyr för dig inom transmissions-och regionnätsverksamhet

Insatsstyrkan består av

  • Distributionselektriker
  • Transmissions- och regionnätsmontörer
  • Beredare
  • Lagbasar
  • Före detta civilpliktiga ledningsreparatörer
  • Reservkraftsoperatörer
  • Bandvagnsförare
  • Molos (Mobilt lednings- och sambandsstöd)

Svenska kraftnäts insatsstyrka är den grupp som på sikt helt ersätter den tidigare beredskapsresursen, bestående av försvarets värnpliktiga kraftledningsreparatörer. Tillsammans med andra frivilliga aktörer kommer de, samt de arbetsgivare de representerar, att stolt tillhöra svensk krisberedskap!

Utbildningen är tre till fyra veckor lång, beroende på vilken yrkeskategori som du tillhör. För att säkerställa att kompetensen bibehålls kommer du tillsammans andra deltagare även bli kallad att delta i repetitionsutbildningar. Du kommer även kunna utvecklas inom insatsstyrkan, som till exempel lagbas. Utbildningen, kost och logi samt ersättning för montörerna finansieras av Svenska kraftnät.

Som arbetsgivare låter du dina medarbetare deltaga i den kostnadsfria Insatsstyrkan och tecknar därmed i ett femårigt avtal med Svenska Kraftnät. I avtalet förbinder sig ni att ställa upp med dessa Insatsutbildade personer vid en akut situation för elförsörjningen. Ersättning och andra personalkostnader enligt kostnadsmodell elsamverkan.

En repetitionsövning är något extra och skapar minnen för livet. Här lägger vi upp bilder från tidigare övningar.

Elövning 2019
Repövning 2018

Pågående och planerade beredskapsutbildningar

Här ser du våra pågående och planerade utbildningar. Vi reserverar oss för vissa ändringar.

Om utbildningen

Svenska Kraftnäts utbildning av insatspersonal vänder sig till montörer som är verksamma i elnäts- och elentreprenadföretag i Sverige. Insatsstyrkans utbildning av distributionselektriker är fyra veckor lång och är förlagd till Åsbro Kursgård.

Till utbildningarna under 2021 söker vi distributions, transmissions- och stamnätsmontörer. Antagningsprov genomförs den 13 april på Åsbro Kursgård

Vid frågor och mer information

Block 1

Utbildningen innehåller hälsokontroll med arbets-EKG. Utbildning i HLR. Nedtagning av nödställd, riskhantering, lyftverktyg, jordningsteknik och höghöjdsarbete.

Block 2

Utbildning i teori och praktik för luftledningsnät 130 kV och 400 kV. Krafter och laster samt kommunikation via Rakel.

Block 3

Utbildning i skarvningsteknik, montage och resning av A-stolpe.

Block 4

Utbildning på beredskapsstolpar. Konstruktioner, ritningsläsning, materialkännedom och riskhantering i teori och praktik.

Skriv och tryck Enter för att söka

X