Branschutbildningar – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

BRANSCHUTBILDNINGAR

Företag och entreprenörer från elbranschen har möjlighet att delta i olika branschutbildningar på kursgården. Förutom utbildningar i egen regi erbjuder vi utbildningar som arrangeras av EBR, en del av Energiföretagen Sverige och STF Ingenjörsutbildning. Saknas datum? För större grupper kan vi arrangera den utbildning ni behöver. Kontakta oss så hjälper vi er.

Åsbro Kursgårds terränghjulingsutbildning är godkänd av Transportstyrelsen och efter genomgången kurs med godkända resultat, erhåller du förarbevis från Transportstyrelsen.

Kursen hålls under två dagar och innehåller både teori och praktik. Först på agendan är lagar, paragrafer och teknik och sedan är det praktisk utövning. Examination sker på plats under utbildningsdagarna.

På vårt 130 hektar stora övningsfält av skog och mark finns tre övningsbanor, i olika svårighetsgrad med spännande terräng och naturliga hinder. Här får du möjlighet att testa gränserna ordentligt så du blir en säker förare!

En del privatpersoner och yrkesverksamma har behörighet att köra terränghjuling genom att körkortet är utfärdat före 1 januari 2000. Men att manövrera och hantera en terränghjuling i olika svåra terränger kräver kunskap.

Denna kurs är ett att utmärkt tillfälle för dig som arbetsgivare att kunna dokumentera och kvalitetssäkra att dina medarbetare har kunskap om den arbetsutrustning som används i yrket och på så sätt förebygga olyckor.

Vid intresseanmälan samt offertförfrågan vänligen kontakta utbildning@asbro.se

Du som arbetar på hög höjd ska ha kunskap och förmåga att kunna evakuera dig själv eller kunna ta ner en nödställd. Om en olycka inträffar på hög höjd är det bråttom att få ner den drabbade. Rätt kunskap om att ta ner och hur du tar hand om den skadade personen är avgörande.

Denna kurs är därför livsviktig och ska repeteras minst var 12:e månad.

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler och skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Vi erbjuder Nedtagning av nödställd utifrån två metoder:

 • EBR-metoden (tvåmansräddning)
 • Smartline (enmansräddning)

Kursen hålls under en dag på Åsbro Kursgård och efter avslutad och godkänd utbildning erhålls kursintyg.

Vid intresseanmälan och offertförfrågan kontakta utbildning@asbro.se

För klättring och arbete över 13 meter, krävs mastintyg. Utbildningen ger dig kunskap om arbetsmetodik på dessa höjder, samt kompetens att hantera det arbetsmaterial och verktyg som arbetet förutsätter på höga höjder. Utöver det ska du även ha förmåga att kunna evakuera dig själv och kunna ta ner en nödställd.

Stor vikt läggs på träning av arbetsmoment på höga höjder. (AFS 2000:6) För att upprätthålla mastintyg kräver att du genomför arbets-EKG samt årlig hälsokontroll. (AFS 2005:11)

 • Du som är 18-40 år behöver genomföra arbets-EKG vart femte år
 • Du som fyllt 40 år men är under 50 år, behöver genomgå arbets-EKG vartannat år.
 • Du som har fyllt 50 år ska genomgå arbets-EKG årligen. (AFS 2005:6) § 44.

Kursen omfattar 5 dagar inklusive hälsokontroll och arbets-EKG och bedrivs på Åsbro Kursgård. Hälsokontroll och arbets-EKG genom samarbete med ÖSA Läkarmottagning, Björn Fransson.

Kursen innehåller:

 • Genomgång av lagar och föreskrifter
 • Genomgång av personlig skyddsutrustning
 • Riskhantering
 • Verktyg och redskap
 • Kontroll före arbete i stolpe
 • Utförande av höghöjdsarbete
 • Nedtagning av nödställd

Efter avslutad och godkänd utbildning erhålls mastintyg.

Intresseanmälan görs till utbildning@asbro.se

Målgruppen för utbildningen är distributionselektriker och regionnätsmontörer hos antingen elnätsföretag eller elnätsbolag.

Kursen innehåller:

 • Riskhantering och arbetsplanering
 • Klättringsteknik
 • Nedtagning av nödställd
 • Elektriska risker
 • Ergonomi
 • Personlig skyddsutrustning
 • Daglig tillsyn av fallskydd/skyddsutrustning
 • Daglig tillsyn av stolpskor
 • Förstahandsåtgärder vid olycka
 • Hissning och firning av gods
 • Kommunikation
 • Utrustning teknik och kombinationer av utrustning
 • Värdebetingade risker
 • Kunskaper om vad som kan påverka stolpens hållfasthet
 • Hur en rötskadad eller på annat sätt skadad stolpe tillfälligt kan göras säker
 • Hur farliga stolpar märks
 • Genomgång av gällande räddningsplan
 • Stolparbete/höjdarbete

Kursen hålls under 5 dagar på Åsbro Kursgård.

Åsbro Kursgård erbjuder i samband med utbildning:

 • Komplett skyddsutrustning
 • Professionella handverktyg
 • Professionella fällhjälpmedel
 • Övningsområde med stolpar
 • Logi på kursgårdens hotell

För intresseanmälan och offertförfrågan vänligen kontakta
utbildning@asbro.se

Kurs i Linjebyggnad är en praktisk introduktionsutbildning som riktar sig till nyanställda, projektledare, projektörer, och konstruktörer.

Målet är att få en ökad förståelse och möjlighet att delta i det praktiska arbetet vid byggande och underhåll av stam- och regionnätsledningar. Kursen hålls under tre dagar på Åsbro Kursgård.

Produktblad

För frågor gällande kursens innehåll vänligen kontakta:

Anne Kataja
Telefon: 070-662 16 06

För intresseanmälan och offertförfrågan vänligen kontakta:
utbildning@asbro.se

Reservkraft skyddar samhällsviktiga verksamheter som är helt beroende av att elektriciteten fungerar trots långa avbrott i den normala eldistributionen. Det kan handla om krissituationer så som naturkatastrofer, olyckor eller sabotage, men även planerade avbrott när elbolagen bygger om sina nät.

Reservkraft har en viktig roll och det finns ett stort behov av utbildad personal som kan driftsätta, köra och underhålla de aggregat som utgör reservkraften.

Åsbro Kursgård erbjuder Reservkraftutbildning för yrkesverksamma tekniker och underhållspersonal som har behov av kompetens att driftsätta, köra och underhålla reservkraftverk. Utbildningen ger en möjlighet att fördjupa sin kompetens inom reservkraft, både stationära och mobila.

Utbildningen hålls under tre dagar och varvar teori med praktik. Vi har tillgång till flertalet  övningsaggregat i olika storlekar från 5,5-150kVA.

Produktblad

Pågående och planerade branschutbildningar

Här ser du våra pågående och planerade utbildningar. Vi reserverar oss för vissa ändringar.

Inga utbildningar

Skriv och tryck Enter för att söka

X