Komvuxutbildning till Distributionselektriker – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

november 2020

202016novHela dagenKomvuxutbildning till DistributionselektrikerTyp av utbildning:Komvux

Om utbildningen

Komvux i Örebro i samarbete med Åsbro Kursgård erbjuder en vuxenutbildning till distributionselektriker. Den första halvan av utbildningen (november-juni) sker i NERCIAS lokaler i Örebro för de programgemensamma kurserna. Inriktningskurserna genomförs därefter (juni-december) på Åsbro Kursgård.

Utbildningsstart: 2020-11-16
Omfattning: 54 veckor
Studietakt: 100%

Information

Som distributionselektriker arbetar du med lokalnät, låg- och högspänning 0,4–20kV, det så kallade distributionsnäten i städer och på landsbygd. Du arbetar med nybyggnation, underhåll och reparation av både luftledning och jordkabel med tillhörande ställverk och transformatorstationer. Ditt uppdrag är att säkra elförsörjningen till fastigheter, industrier, sjukhus, jordbruk och kommunala anläggningar. Eftersom en del av ditt arbete kan vara att arbeta med luftledningar, antingen från en skylift eller genom att klättra i stolpar, är det viktigt att du känner dig bekväm med att arbeta på hög höjd. I arbetet ingår ofta beredskap och du kan även komma att kallas ut vid höststormar och andra typer av storstörningar på elnätet för att återställa elförsörjningen till drabbade områden.

Yrkeskompetens

Utbildningen ger dig yrkeskompetens att arbeta som distributionselektriker. Du kommer bland annat få kompetenser i byggnation av hög- och lågspänningsnät, nätdokumentation och ritningsläsning, luft- och jordkabelarbete stationsarbete, klättring i olika stolpkonstruktioner och mycket mer. Du kommer att kunna bedöma risker och utföra ditt arbete enligt branschens elsäkerhetsanvisningar (ESA). Du får även en rad behörigheter så som; nedtagning av nödställd, arbete på väg, förarbevis terränghjuling som är viktiga för yrket.

Kursinnehåll

Datorteknik 1a 100 p
Elektromekanik 100 p
Energiteknik 1 100 p
Mekatronik 1 100 p
Elkraftteknik 1 100 p
Praktisk ellära 100 p
Elinstallationer 200 p
Kommunikationsnät 1 100 p
Belysningsnät 100 p
Högspänningsnät 100 p
Lågspänningsnät 100 p
Nät- och transformatorstationer 100 p
Nätunderhållsarbete i stadsnät 100 p
Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24kV 100 p

Ansökning & mer information

Förkunskap/behörighet För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Du måste dessutom ha kunskaper i matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9. Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande: matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå. Mer information och ansökan: gymnasieskolor.orebro.se

När

16 november 2020