Antagningsprov till insatsstyrkan – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

april 2021

202113aprHela dagenAntagningsprov till insatsstyrkan

Om utbildningen

Vid en krissituation krävs det att insatsstyrkans personal kan agera på ett professionellt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Därför ställer Svenska kraftnät höga krav på vem som får ingå i styrkan.

För att få fram de som är bäst lämpade kallas cirka 25 personer, två gånger om året, till Åsbro Kursgård för att genomföra ett antagningsprov. Under en dag testas praktiska och teoretiska kunskaper genom intervjuer, tester och prov.

En personlig kallelse skickas till de som är utvalda att genomföra antagningsprovet.

Antagningsprovets innehåll:

  • Intervju
  • Höghöjdsprov
  • Teoretiskt prov
  • Hälsoenkät

När

13 april 2021