Övningsfält

Övningsfältomradet130-hektar-skog-o-mark

Övningsfältet består av 130 hektar skogsmark med kraftledningar och ställverk i de flesta spänningsnivåer. Vi har en komplett simulator med vattenkraftstation, ledningar och ställverk. Här finns också en godkänd bana för utbildning på terränghjuling. Området lämpar sig också för andra praktiska utbildningar, t ex kurser i sprängning och motorsågskörkort.

Knottebo Brukshundsklubb tränar på vårt område, och här har även Nerikes Brandkår en övningsanläggning för brandövningar.

Från 0,4 till 400 kV

Här kan man träna på alla moment – i full skala, i verklig höjd eller med nära till marken.
Det finns spännstolpar, raklinjestolpar av skilda konstruktioner och vinklar, olika ställverk och nätstationer.