Om Åsbro Kursgård – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

Energibranschens utbildningscenter!

Åsbro Kursgård AB är energibranschens utbildningscenter. Anläggningen omfattar ett övningsfält på 130 ha vilket är det största i Nordeuropa. Här finns alla typer av installationer från 0,4 kV till 400 kV, ledningar, ställverk och stationer. Det finns också en kraftsystemsimulator och ett gediget kabelnät. Verksamheten är inriktad på utbildningar för energibranschen, men det finns också möjlighet att förlägga vanliga konferenser och möten till Kursgården.

VÅR STYRKA

Åsbro Kursgårds över 70-åriga samarbete med företag, branschorganisationer, skolor och aktörer inom energisektorn. Som hjälper oss att utveckla aktuella utbildningar, som motsvarar de krav som omvärlden ställer på oss, våra studenter och energibranschens framtida arbetskraft.

Våra engagerade lärare och instruktörer kommer från energibranschen, och har specialistkunskap inom sina specifika områden. På så sätt får våra studenter alltid kunskap om det senaste inom sin framtida yrkesroll.

VÅR UNIKA ARBETSPLATS

Kärnan i vår kultur är den fina gemenskap och goda stämning som vi alla tillsammans bidrar med. Alla medarbetares roll är lika viktig och det är genom samarbete vi är så bra på det vi gör. Vi är stolta över att utbilda kompetent arbetskraft till energibranschen, och vi gör det genom ansvarstagande, engagemang, och att vara personliga och lyhörda i våra möten med andra.

VÅR VISION

Vi ska vara det självklara valet för den som vill utbilda sig inom el- och energibranschen. Vi vill att människor ska utvecklas och lyckas i sin framtida yrkesroll. Vi tar oss an vårt uppdrag genom att vara ansvarstagande, engagerade och personliga.

VI SKA VARA

Ansvarstagande genom att hålla utbildningar med hög kvalité, så att vi genererar den kompetens som omvärlden kräver. Hos oss ska du känna dig trygg i att vi är kompetenta, håller vad vi lovar och samarbetar med ansvarstagande aktörer.

Engagerade genom att vara pådrivande i viktiga frågor för branschen. Vi vill vara inspiratörer och tar kontinuerligt fram utbildningar som branschen är i behov av.

Personliga genom att alla ska känna sig välkomna till oss. Vi visar omtanke och ser människans behov och förutsättningar för att lyckas.

Vår historia

1948

Vattenfall startar Kursgården och utbildar vapenfria (civilpliktiga kraftledningsreparatörer).

1997

Svenska kraftnät förvärvar kursgården och driver befintlig verksamhet.

2008

Riksdagen beslutar att avveckla Civilplikten i Sverige.

2009

Åsbro kursgård AB bildades av dåvarande platschef Anders Gustafsson, som förvärvar Kursgården från Svenska kraftnät.

2009

Svenska kraftnät beslutar om att upprätta en insatsstyrka, som ersätter totalförsvarets civilpliktiga för att aktiveras vid större störning på den svenska elnätet.
Åsbro Kursgård börjar utbilda yrkesverksamma kraftledningsmontörer i reparationsberedskap till insatsstyrkan.

Kursgården blir Yrkeshögskola. Verksamhet utökades med Yrkeshögskoleutbildning (dåvarande KY-utbildning), arbetsmarknadsutbildning och gymnasieutbildning.

2016

En extern styrelse tillsätts och extern VD, Mikael Carlsén, rekryteras.

2016

Med en positiv utveckling av verksamheten under flera år byggdes ett nytt hotell på området. Kursgården får bättre möjligheter att erbjuda externa konferenser med unika aktiviteter.

2019

Åsbro Kursgård förvärvas av VD, Mikael Carlsén.

Skriv och tryck Enter för att söka

X