Om Åsbro Kursgård – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

Energibranschens utbildningscenter!

Åsbro Kursgård AB är energibranschens utbildningscenter. Anläggningen omfattar ett övningsfält på 130 ha vilket är det största i Nordeuropa. Här finns alla typer av installationer från 0,4 kV till 400 kV, ledningar, ställverk och stationer. Det finns också en kraftsystemsimulator och ett gediget kabelnät. Verksamheten är inriktad på utbildningar för energibranschen, men det finns också möjlighet att förlägga vanliga konferenser och möten till Kursgården.

VÅR STYRKA

Åsbro Kursgårds samarbete med, företagen, branschorganisationer, skolor och aktörer inom el- och elförsörjning, är vår styrka och hjälper oss att utveckla aktuella utbildningar som motsvarar de krav som omvärlden ställer på oss och på våra studenter och energibranschens framtida arbetskraft.

Våra engagerade instruktörer kommer från energibranschen och har expertkunskap inom sina specifika områden. På så sätt får våra studenter alltid kunskap om det senaste inom sin framtida yrkesroll.

VÅR UNIKA ARBETSPLATS

Kärnan i vår kultur är den fina gemenskap och goda stämning som vi alla tillsammans bidrar med. Alla medarbetares roll är lika viktig och det är genom samarbete vi är så bra på det vi gör. Vi är stolta över att utbilda kompetent arbetskraft till den svenska energimarknaden och vi gör det med ansvarstagande. engagemang, och genom att vara personliga i våra möten med andra.

VÅR VISION

Vi ska vara det självklara valet för den som vill utbilda sig inom el- och energiförsörjning. Vi vill att människor ska utvecklas och lyckas i sin framtida yrkesroll. Vi tar an oss vårt uppdrag genom att vara ansvarstagande, engagerade och personliga.

VI SKA VARA

Ansvarstagande genom att hålla utbildningar med hög kvalité så att vi genererar kompetens som omvärlden kräver. Hos oss ska du känna dig trygg i att vi är kompetenta, håller vad vi lovar och samarbetar med ansvarstagande aktörer.

Engagerade genom att vi driver på i viktiga frågor för branschen. Vi vill vara inspiratörer och ta fram utbildningar som branschen är i behov av.

Personliga genom att alla ska känna sig välkomna till oss. Vi visar omtanke och ser människans behov och förutsättningar för att lyckas.

Vår historia

1948

Vattenfall startar Kursgården och utbildar vapenfria (civilpliktiga kraftledningsreparatörer).

1997

Svenska kraftnät förvärvar kursgården och driver befintlig verksamhet.

2008

Civilpliktsutbildningen avvecklades.

2009

Åsbro kursgård AB bildades av dåvarande platschef Anders Gustafsson. En insatsstyrka började utbildas på uppdrag av Svenska kraftnät som på ersätter civilpliktsutbildningen för att aktiveras vid större störning på den svenska elnätet.

Kursgårdens blir Yrkes- och Yrkeshögskola. Verksamhet utökades med Yrkeshögskoleutbildning (dåvarande KY-utbildning), arbetsmarknadsutbildning och gymnasieutbildning.

2016

En extern styrelse tillsattes och extern VD, Mikael Carlsén, rekryterades.

2016

Med en positiv utveckling av verksamheten under flera år byggdes ett nytt hotell på området. Kursgården får bättre möjligheter att erbjuda externa konferenser med unika aktiviteter.

2019

Åsbro Kursgård förvärvas av VD Mikael Carlsén.

Skriv och tryck Enter för att söka

X