Om oss

Åsbro Kursgård AB är energibranschens utbildningscenter. Anläggningen omfattar ett övningsfält på 130 ha vilket är det största i Nordeuropa. Här finns alla typer av installationer från 0,4 kV till 400 kV, ledningar, ställverk och stationer. Det finns också en kraftsystemsimulator och ett gediget kabelnät.

Verksamheten är inriktad på utbildningar för energibranschen, men det finns också möjlighet att förlägga vanliga konferenser och möten till Kursgården.  Vi har tre huvudinriktningar på vår utbildningsverksamhet:

•    Yrkesutbildning som omfattar gymnasieutbildning i samarbete med Alléskolan i Hallsberg, yrkeshögskoleutbildning och arbetsmarknadsutbildning
•    Branschutbildning i samarbete med EBR, Energiföretagen Sverige och STF ingenjörsutbildning
•    Beredskapsutbildningar på uppdrag av Svenska Kraftnät

Verksamheten omsätter totalt ca 53 Mkr och vi är ca 30 anställda.

Historik

Kursgården etablerades 1948 för att utbilda vapenfria kraftledningsreparatörer och ägdes av Vattenfall. I samband med avregleringen av elmarknaden under 90-talet blev Svenska Kraftnät huvudman för anläggningen. Vapenfriutbildningen var huvudverksamheten fram till 2008 då civilpliktsutbildningen lades ner. Då bildades Åsbro Kursgård AB som idag är ett privatägt bolag. Åsbro Kursgård AB arrenderade anläggningen av Svenska Kraftnät fram till 2013 då man förvärvade hela anläggningen.