Välkommen att kontakta oss!

Skicka e-post

Allmänt: info@asbro.se
Utbildning: utbildning@asbro.se
Leverantörsfakturor: faktura@asbro.se

E-faktura

Vi erbjuder E-faktura till Statliga Myndigheter samt företag.


Ledning och administration

Mats Johansson
Ekonomi
0582-838 53
070-662 11 13
Mikael Carlsén
VD
0582-838 50
072-218 27 85
Zandra Granath
Marknad & Kommunikation
0582-83851
070-2794274

Utbildning

Anne Kataja
Anne Kataja
Utbildningschef
0582-838 56
070-662 16 06
Minna Kilsberger
Administration
0582-838 54
072-229 25 75
Hanna Carlsson
Administration
0582-838 57
070-242 83 35
Staffan Sölvberg
Instruktör
0582-838 64
070-300 00 75
Conny Berneborn
Instruktör
0582-838 68
072-248 53 37
Patrick Gustafsson
Instruktör
0582-838 69
072-248 53 64
Erik Jederyd
Instruktör
0582- 838 67
070-381 62 06
Tommy Alvar
Administration/instruktör
0582-838 07
070-5678655

Hotell och Konferens

Yvonne Sundqvist
Konferenschef/Bokning
0582-838 52
070-315 30 46
Siw Jansson
Lokalvårdare
0582-838 61
070-343 78 61
Nicklas Danielsson
Fastighetsskötare
0582-838 55
070-343 78 64
Ronny Järlefalk
Fastighetsdrift/uh.
0582-838 72
072-2282640

Restaurang  0582-838 60

Pål Björdin
Kökschef
0582-838 59
Sofie Bergström
Kokerska
0582-838 58
Ulrika Göransson
Kokerska
0582-838 58
Gunn-britt Lindén
Gun-Britt Lindén
Kokerska
0582-838 58
Frida Nilsen
Kokerska
0582-83860

Affärsutveckling

Anders Gustafsson
0582-838 63
070-539 70 60

Förrådsentreprenaden – Svenska Kraftnäts Nät-/ Beredskapsförråd 0582-838 70/80

Jaakko Alatyppö
Förrådsmedarbetare
0582–838 16
Gun Finsberg
Chef Förrådsentreprenaden
0582-838 71
072-231 83 08
Benny Holgerson
Beredskap/Utbildning
0582-838 74
070-650 54 01
Juhani Tervo
Förrådsmedarbetare
0582-838 77
Johan Kumm
Förrådsmedarbetare
0582-838 66
Roy Nurme Beckman
Förrådsmedarbetare
0582-838 78
Erik Hökerberg
Förrådsmedarbetare
0582-838 75