Pågående och planerade beredskapsutbildningar

Här ser du våra pågående och planerade utbildningar för 2019. Vi reserverar oss för vissa ändringar.
Hör av dig till utbildningsansvarig Anne Kataja via mail eller tel: 0582-838 56 om du har några frågor.

Utbildning Vecka Antal dagar
Beredare grund steg 1 v. 17, 20 3 dagar/vecka
Lagbas grund steg 1 v. 4, 8, 10 3 dagar/vecka
Lagbas grund steg 2 v. 50 5 dagar
Lagbas grund steg 2 v. 21 5 dagar
Stam- och regionmontör grund steg1 v. 5 5 dagar
Stam- och regionmontör grund steg 2 v. 49 5 dagar
Stam- och regionmontör grund steg 3 v. 35 5 dagar
Stam- och regionmontör grund steg 3 v. 19 5 dagar
Distributionselektriker grund steg 1 v. 6, 9, 11, 14 5 dagar/vecka
Distributionselektriker grund steg 2 v. 34 5 dagar
Distributionselektriker grund steg 2 v. 37 5 dagar
Bandvagnförare linjebyggnad grund steg 1 v. 5 5 dagar
Bandvagn linjebyggnad repetition omg 1 v.34 5 dagar
Bandvagn linjebyggnad repetition omg 2 v. 37 5 dagar
Bandvagn linjebyggnad repetition omg 3 v.48 5 dagar
Bandvagn linjebyggnad repetition v. 15 5 dagar
Beredskapsövning, repetition v. 12 5 dagar + förberedelser
Reservkraft entreprenörer grundutbildning v. 15 3 dagar
Reservkraft entreprenörer repetition v 44 3 dagar
Reservkraft entreprenörer repetition v. 19 3 dagar
Gymnasieelever introduktion omg 1 v 9, 14 5 dagar/vecka
Gymnasieelever introduktion omg 2 v.20, 21 5 dagar/vecka
YH-elever introduktion omg 1 v. 3 5 dagar
YH-elever introduktion omg 2 v. 5 5 dagar
Större beredskapsövning utanför Åsbro v. 45, 46 5 dagar + förberedelser