Insatsstyrkan – Om utbildningen

Svenska Kraftnäts utbildning av insatspersonal vänder sig till montörer som är verksamma i elnäts- och elentreprenadföretag i Sverige. Insatsstyrkans utbildning av distributionselektriker är fyra veckor lång och är förlagd till Åsbro Kursgård.
Två gånger om året kallas 25 montörer till antagningsprov på Åsbro Kursgård. Av dem väljs noga 16 montörer ut, att få delta i utbildningen som varvar teori och praktik. Instruktörerna som leder utbildningen är specialister inom sina områden med många års erfarenhet.

Måltider och boende på kursgården.

Program


Block 1
Utbildningens första vecka innehåller kurser i lyftverktyg, nedtagning av nödställd och höghöjdsarbete.
Insatsstyrkan Block 2
Block 2
Utbildningens andra vecka innehåller kurser i 130 kV, höghöjd 400 kV och konstruktion.
Insatsstyrkan Block 3
Block 3
Utbildningens tredje vecka innehåller kurser i skarvning, montage av A-stolpe och resning av A-stolpe.
montering av Canadastolpe
Block 4
Utbildningens fjärde vecka innehåller en kurs i montering och resning av Canadastolpar.

Utbildningstillfällen 2019

Under 2019 genomförs tre grundutbildningar med 16 elever per utbildning, en på våren och två på hösten.

Mer information och anmälningsformulär