Insatsstyrkan – Om utbildningen

Svenska Kraftnäts utbildning av insatspersonal vänder sig till montörer som är verksamma i elnäts- och elentreprenadföretag i Sverige. Insatsstyrkans utbildning är fyra veckor lång och är förlagd till Åsbro Kursgård.
16 montörer väljs ut till utbildningen som varvar teori och praktik. Instruktörerna som leder utbildningen är specialister inom sina områden med många års erfarenhet.

Måltider och boende på kursgården.

Program


Block 1
Utbildningens första vecka innehåller kurser i lyftverktyg, nedtagning av nödställd och höghöjdsarbete.
Insatsstyrkan Block 2
Block 2
Utbildningens andra vecka innehåller kurser i 130 kV, höghöjd 400 kV och konstruktion.
Insatsstyrkan Block 3
Block 3
Utbildningens tredje vecka innehåller kurser i skarvning, montage av A-stolpe och resning av A-stolpe.
montering av Canadastolpe
Block 4
Utbildningens fjärde vecka innehåller en kurs i montering och resning av Canadastolpar.

Utbildningstillfällen 2018-2019

Under 2018 genomförs två grundutbildningar med 16 elever per utbildning; en på våren och en på hösten.

För höstens utbildning har antagningsprov den 13 juni 2018, med utbildningsveckorna 37, 40, 44 och 47.
För vårens utbildning 2019 har vi antagningsprov den 4 december 2018, med utbildningsveckorna 3, 6, 9 och 14.

Anmälan

Mer information och anmälningsformulär