Insatsstyrkan

Insatsstyrkan är den nationella reparationsresursen för elförsörjning vid störningar, sabotage och naturkatastrofer. Styrkan utgörs av skickliga elmontörer från hela Sverige. Utbildning och beredskapsövningar sker på Åsbro Kursgård och bekostas av Svenska Kraftnät.

Bakgrund

Fram till sommaren 2008 utbildade Svenska Kraftnät civilpliktiga kraftlednings- och stationsreparatörer. Då plikttjänstgöringen har förändrats, och civilplikten upphört tillkommer det inga nya civilpliktiga elmontörer. För att successivt ersätta de civilpliktiga, byggs nu en ny insatsstyrka upp. Målet är att under en 10-årsperiod bygga upp en insatsstyrka på cirka 300 personer.

Finansieras av Svenska Kraftnät

Insatsstyrkans utbildning är fyra veckor lång och är förlagd till Åsbro Kursgård.
För de 16 montörer som väljs ut för att få deltaga innebär det fyra veckor där man varvar teori och praktik. Montören bor och äter på kursgården. Instruktörerna som leder utbildningen är specialister inom sina områden med många års erfarenhet. Utbildningen, kost och logi samt ersättning för montörerna bekostas av Svenska Kraftnät.

insatsstyrkan övning

Dina åtaganden som arbetsgivare

Som arbetsgivare låter du dina medarbetare deltaga i den kostnadsfria Insatsstyrkan och tecknar därmed i ett femårigt avtal med Svenska Kraftnät. I avtalet förbinder sig ni att ställa upp med dessa Insatsutbildade personer vid en akut situation för elförsörjningen. Ersättning och andra personalkostnader enligt kostnadsmodell elsamverkan.

Att tänka på som sökande

Det mesta under utbildningstiden står Åsbro Kursgård för, men det du behöver tänka på, förutom dina hygienartiklar, är att ta med dina personliga arbetskläder och din skyddsutrustning.