Insatsstyrkan

Svenska Kraftnäts insatsstyrka är den nationella reparationsresursen för elförsörjning vid krig, terrorhandling och naturkatastrofer. Styrkan utgörs av skickliga elmontörer från hela Sverige. Utbildning och beredskapsövningar sker på Åsbro Kursgård och bekostas av Svenska Kraftnät. Läs gärna denna broschyr vad det innebär för dig som vill delta samt för dig som är arbetsgivare.

Bakgrund

Svenska kraftnäts insatsstyrka är den grupp som på sikt helt ersätter den tidigare beredskapsresursen, bestående av försvarets värnpliktiga kraftledningsreparatörer. Tillsammans med andra frivilliga aktörer kommer de, samt de arbetsgivare de representerar, att stolt tillhöra svensk krisberedskap!

Finansieras av Svenska Kraftnät

Utbildningen är tre till fyra veckor lång, beroende på vilken yrkeskategori som du tillhör. För att säkerställa att kompetensen bibehålls kommer du tillsammans andra deltagare även bli kallad att delta i repetitionsutbildningar. Du kommer även kunna utvecklas inom insatsstyrkan, som till exempel lagbas. Utbildningen, kost och logi samt ersättning för montörerna finansieras av Svenska kraftnät.

 

oznor

Dina åtaganden som arbetsgivare

Som arbetsgivare låter du dina medarbetare deltaga i den kostnadsfria Insatsstyrkan och tecknar därmed i ett femårigt avtal med Svenska Kraftnät. I avtalet förbinder sig ni att ställa upp med dessa Insatsutbildade personer vid en akut situation för elförsörjningen. Ersättning och andra personalkostnader enligt kostnadsmodell elsamverkan.

Intresseanmälan och mer information

Nästa antagningsprov för insatsstyrkan är den 12/6. Sista anmälningsdatum är 7/6. Anmälan och mer information hittar du här.