Yrkesexamensprov

Du som har fullföljt gymnasiets elprogram, inriktning eldistribution, kan avlägga Yrkesexamensprov på Åsbro Kursgård. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att utfärda Svensk Energis yrkesexamensprov.

Varför ett yrkesexamensprov?

Kravet på att Gymnasieskolornas utbildningar skall resultera i anställningsbara elever har ökat i GY2011 och därför har Svensk Energi tagit fram ett gemensamt avslutande yrkesprov för gymnasieskolans eldistributionselever.

Ett godkänt yrkesprov ger dig ett bevis på att du har den utbildning och kompetens som företagen behöver. Detta ökar självklart ditt värde på arbetsmarknaden. Om du har utbildat dig via gymnasieskolan kan din utbildning avslutas med ett yrkesprov. Yrkesprovet visar upp din förmåga att arbeta praktiskt och säkert.

Om du uppfyller branschkravet på godkända kurser så har du efter ett godkänt yrkesprov möjlighet att få Svensk Energis yrkesexamensbevis som visar att du är utbildad och anställningsbar som distributionselektriker.

Bedömning av yrkesprovet görs av examinatorer som har utsetts av  Svensk Energi, och om samtliga branschkrav är uppfyllda så utfärdar Svensk Energi ett  personligt yrkesexamensbevis.

Vad omfattar yrkesprovet?

Yrkesexamen_webbTeoretiska frågor kring det praktiska arbetet som distributionselektriker:

 • Säkerhetsfrågor ESA
 • Uppskattning av krafter och laster
 • Ritningsläsning och dokumentation

Praktiska övningar inom:

 • ESA
 • Linjebyggnad EBR
 • Transformatorstationer och stolpstationer
 • Anslutning av kabel- och mätarskåp
 • Belysningsanläggningar
 • Kabel- / linskarvning
 • Jordning
 • Mätning och felsökning
 • Krafter och laster

 

Yrkesexamen–diplom_webb

Ditt yrkesexamensbevis blir en värdefull handling när du söker arbete.