Insatsstyrka – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

Typ av utbildning Insatsstyrka

Svenska Kraftnäts insatsstyrka är den nationella reparationsresursen för elförsörjning vid krig, terrorhandling och naturkatastrofer. Styrkan utgörs av skickliga elmontörer från hela Sverige. Utbildning och beredskapsövningar sker på Åsbro Kursgård och bekostas av Svenska Kraftnät.

Inga utbildningar

Skriv och tryck Enter för att söka

X