Branschutbildningar

Energibransch och entreprenörer kommer till Åsbro Kursgård för olika utbildningar.

EBR, en del av Energiföretagen Sverige, ordnar

Sidan är under uppbyggnad info kommer inom kort
Sidan är under uppbyggnad info kommer inom kort
Sidan är under uppbyggnad info kommer inom kort

 

STF Ingenjörsutbildning ordnar

Vattenkraftstationers teknik och funktion

I Åsbro Kursgårds egen regi

Sidan är under uppbyggnad info kommer inom kort
Sidan är under uppbyggnad info kommer inom kort
Sidan är under uppbyggnad info kommer inom kort
Sidan är under uppbyggnad info kommer inom kort
Kurs i Linjebyggnad är en praktisk introduktionsutbildning som riktar sig till nyanställda, projektledare, projektörer, och konstruktörer.

Målet är att få en ökad förståelse och möjlighet att delta i det praktiska arbetet vid byggande och underhåll av stam- och regionnätsledningar. Kursen hålls under tre dagar på Åsbro Kursgård.

Under 2019 har vi två kurstillfällen inplanerade 15-17 April samt 24-26 april.

För frågor gällande kursens innehåll vänligen kontakta:
Anne Kataja
telefon: 070-662 16 06
utbildning@asbro.se.

För offert och bokning vänligen kontakta:
Zandra Granath
Telefon: 070-279 42 74
utbildning@asbro.se

Mer information

Sidan är under uppbyggnad info kommer inom kort

Reservkraft skyddar samhällsviktiga verksamheter som är helt beroende av att elektriciteten fungerar trots långa avbrott i den normala eldistributionen. Det kan handla om krissituationer så som naturkatastrofer, olyckor eller sabotage, men även planerade avbrott när elbolagen bygger om sina nät.

Reservkraft har en viktig roll och det finns ett stort behov av utbildad personal som kan driftsätta, köra och underhålla de aggregat som utgör reservkraften.

Åsbro Kursgård erbjuder Reservkraftutbildning för yrkesverksamma tekniker och underhållspersonal som har behov av kompetens att driftsätta, köra och underhålla reservkraftverk. Utbildningen ger en möjlighet att fördjupa sin kompetens inom reservkraft, både stationära och mobila. Utbildningen hålls under tre dagar och varvar teori med praktik. Vi har tillgång till flertalet  övningsaggregat i olika storlekar från 5,5-150kVA.

Mer information

 

Planerade och pågående branschutbildningar

Kurs Vecka Startdatum Antal dagar Antal deltagare
Skylift 10 4/3 1 10
Heta Arbeten
Reservkraft 5 28/1 3 10
Reservkraft 11 11/3 3 10
Linjebyggnad för konstruktörer och projektledare 16 15/4 3 16
Linjebyggnad för konstruktörer och projektledare 17 24/4 3 16

Vi sätter ihop utbildningspaket med ditt företags “måste-kurser”. Det är ett effektivt sätt att under en kort period öka kompetensen i ditt företag. Även läkarundersökning brukar ingå i dessa kurspaket.

Fortbildning

Utbildningsarrangörer som arrangerar kurser och utbildningar på Åsbro Kursgård:
Energiföretagen Sverige
STF Ingenjörsutbildning AB