Branschutbildningar

Energibransch och entreprenörer kommer till Åsbro Kursgård för olika utbildningar.

EBR, en del av Energiföretagen Sverige, ordnar

EBR Besiktning anordnas av EBR, en del av energiföretagen i Sverige och bedrivs på Åsbro Kursgårds anläggning. Mer information om utbildningen hittar ni här.
EBR Avvägning och stolpplacering anordnas av EBR, en del av Energiföretagen i Sverige och bedrivs på Åsbro Kursgårds anläggning. Mer information om utbildningen hittar ni här.
EBR Markvärdering och markupplåtelse, anordnas av EBR, en del av Energiföretagen i Sverige och bedrivs på Åsbro Kursgårds anläggning. Mer information om utbildningen hittar ni här.

 

I Åsbro Kursgårds egen regi

Åsbro Kursgårds terränghjulingsutbildning är godkänd av Transportstyrelsen och efter genomgången kurs med godkända resultat, erhåller du förarbevis från Transportstyrelsen.

Kursen hålls under två dagar och innehåller både teori och praktik. Först på agendan är lagar, paragrafer och teknik och sedan är det praktisk utövning. Examination sker på plats under utbildningsdagarna.

På vårt 130 hektar stora övningsfält av skog och mark finns tre övningsbanor, i olika svårighetsgrad med spännande terräng och naturliga hinder. Här får du möjlighet att testa gränserna ordentligt så du blir en säker förare!

En del privatpersoner och yrkesverksamma har behörighet att köra terränghjuling genom att körkortet är utfärdat före 1 januari 2000. Men att manövrera och hantera en terränghjuling i olika svåra terränger kräver kunskap.

Denna kurs är ett att utmärkt tillfälle för dig som arbetsgivare att kunna dokumentera och kvalitetssäkra att dina medarbetare har kunskap om den arbetsutrustning som används i yrket och på så sätt förebygga olyckor.

Vid intresseanmälan samt offertförfrågan vänligen kontakta:
utbildning@asbro.se

Du som arbetar på hög höjd ska ha kunskap och förmåga att kunna evakuera dig själv eller kunna ta ner en nödställd. Om en olycka inträffar på hög höjd är det bråttom att få ner den drabbade. Rätt kunskap om att ta ner och hur du tar hand om den skadade personen är avgörande.

Denna kurs är därför livsviktig och ska repeteras minst var 12:e månad.

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler och skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Vi erbjuder Nedtagning av nödställd utifrån två metoder:

-EBR-metoden (tvåmansräddning)

-Smartline (enmansräddning)

Kursen hålls under en dag på Åsbro Kursgård och efter avslutad och godkänd utbildning erhålls kursintyg.

Vid intresseanmälan och offertförfrågan kontakta:
utbildning@asbro.se

För klättring och arbete över 13 meter, krävs mastintyg. Utbildningen ger dig kunskap om arbetsmetodik på dessa höjder, samt kompetens att hantera det arbetsmaterial och verktyg som arbetet förutsätter på höga höjder. Utöver det ska du även ha förmåga att kunna evakuera dig själv och kunna ta ner en nödställd.

Stor vikt läggs på träning av arbetsmoment på höga höjder. (AFS 2000:6)
För att upprätthålla mastintyg kräver att du genomför arbets-EKG samt årlig hälsokontroll. (AFS 2005:11)

Du som är 18-40 år behöver genomföra arbets-EKG vart femte år
Du som fyllt 40 år men är under 50 år, behöver genomgå arbets-EKG vartannat år.
Du som har fyllt 50 år ska genomgå arbets-EKG årligen. (AFS 2005:6) § 44.

Kursen omfattar 5 dagar inklusive hälsokontroll och arbets-EKG och bedrivs på Åsbro Kursgård.
Hälsokontroll och arbets-EKG genom samarbete med ÖSA Läkarmottagning, Björn Fransson.

Kursen innehåller:

  • Genomgång av lagar och föreskrifter
  • Genomgång av personlig skyddsutrustning
  • Riskhantering
  • Verktyg och redskap
  • Kontroll före arbete i stolpe
  • Utförande av höghöjdsarbete
  • Nedtagning av nödställd

Efter avslutad och godkänd utbildning erhålls mastintyg.

Intresseanmälan görs till
utbildning@asbro.se

Sidan är under uppbyggnad info kommer inom kort
Kurs i Linjebyggnad är en praktisk introduktionsutbildning som riktar sig till nyanställda, projektledare, projektörer, och konstruktörer.

Målet är att få en ökad förståelse och möjlighet att delta i det praktiska arbetet vid byggande och underhåll av stam- och regionnätsledningar. Kursen hålls under tre dagar på Åsbro Kursgård.

Under 2019 har vi två kurstillfällen inplanerade 15-17 April samt 24-26 april.

För frågor gällande kursens innehåll vänligen kontakta:
Anne Kataja
telefon: 070-662 16 06
utbildning@asbro.se.

För offert och bokning vänligen kontakta:
Zandra Granath
Telefon: 070-279 42 74
utbildning@asbro.se

Mer information

Reservkraft skyddar samhällsviktiga verksamheter som är helt beroende av att elektriciteten fungerar trots långa avbrott i den normala eldistributionen. Det kan handla om krissituationer så som naturkatastrofer, olyckor eller sabotage, men även planerade avbrott när elbolagen bygger om sina nät.

Reservkraft har en viktig roll och det finns ett stort behov av utbildad personal som kan driftsätta, köra och underhålla de aggregat som utgör reservkraften.

Åsbro Kursgård erbjuder Reservkraftutbildning för yrkesverksamma tekniker och underhållspersonal som har behov av kompetens att driftsätta, köra och underhålla reservkraftverk. Utbildningen ger en möjlighet att fördjupa sin kompetens inom reservkraft, både stationära och mobila.

Utbildningen hålls under tre dagar och varvar teori med praktik. Vi har tillgång till flertalet  övningsaggregat i olika storlekar från 5,5-150kVA.

Mer information

Energiföretagen Sverige i samarbete med Åsbro kursgård erbjuder kursen  22-24 maj

För info och bokning 22-24 maj.

 

Planerade och pågående branschutbildningar

Kurs Vecka Startdatum Antal dagar Antal deltagare
Skylift 1 10
Heta Arbeten 17 24/4 1 20

Vi sätter ihop utbildningspaket med ditt företags “måste-kurser”. Det är ett effektivt sätt att under en kort period öka kompetensen i ditt företag. Även läkarundersökning brukar ingå i dessa kurspaket.

Fortbildning

Utbildningsarrangörer som arrangerar kurser och utbildningar på Åsbro Kursgård:
Energiföretagen Sverige
STF Ingenjörsutbildning AB