Branschutbildningar

Energibransch och entreprenörer kommer till Åsbro Kursgård för olika utbildningar.

Energiföretagen Sverige ordnar

Info om EBR Besiktning
Info om Avvägning och stolpplacering
Info om Markvärdering och markupplåtelse

 

STF Ingenjörsutbildning ordnar

Vattenkraftstationers teknik och funktion

I Åsbro Kursgårds egen regi

Info om Terränghjuling
Info om Nedtagning av nödställd
Info om Mastintyg
Info om Stolparbete
Linjebyggnad överliggande nät
Info om Motorsågskurs

Reservkraft skyddar samhällsviktiga verksamheter som är helt beroende av att elektriciteten fungerar trots långa avbrott i den normala eldistributionen. Det kan handla om krissituationer så som naturkatastrofer, olyckor eller sabotage, men även planerade avbrott när elbolagen bygger om sina nät.

Reservkraft har en viktig roll och det finns ett stort behov av utbildad personal som kan driftsätta, köra och underhålla de aggregat som utgör reservkraften.

Åsbro Kursgård erbjuder i egen regi Reservkraftutbildning för yrkesverksamma tekniker och underhållsansvariga som har behov av kompetens att driftsätta, köra och underhålla reservkraftverk. Utbildningen ger en möjlighet att fördjupa sin kompetens inom reservkraft, både stationära och mobila. Utbildningen hålls under tre dagar och varvar teori med praktik. Vi har tillgång till flertalet  övningsaggregat i olika storlekar från 5,5-150kVA.

Mer information

 

Planerade och pågående branschutbildningar

Kurs Vecka Startdatum Antal dagar Antal deltagare
Skylift
Heta Arbeten
Reservkraft 5 28/1 3 10
Linjebyggnad för konstruktörer och projektledare 16 15/4 3 16
Linjebyggnad för konstruktörer och projektledare 17 24/4 3 16

Vi sätter ihop utbildningspaket med ditt företags “måste-kurser”. Det är ett effektivt sätt att under en kort period öka kompetensen i ditt företag. Även läkarundersökning brukar ingå i dessa kurspaket.

Fortbildning

Utbildningsarrangörer som arrangerar kurser och utbildningar på Åsbro Kursgård:
Energiföretagen Sverige
STF Ingenjörsutbildning AB