Förberedelser inför Svenska kraftnäts insatsstyrkas repetitionsutbildning! – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

Förberedelser inför Svenska kraftnäts insatsstyrkas repetitionsutbildning!

Förra veckan hade vi beredare på plats hos oss. Beredarnas uppdrag i insatsstyrkan är bland annat teknisk planering, framtagning av profiler och avvägning av stolpplatser. Beredarna upprättar även tillstånd, tar fram materiallistor för beredskapamaterial, utrustning och maskiner. Beredare likt samtliga yrkeskategorier i insatsstyrkan en ovärderlig resurs i svensk elberedskap. Här inmätning av stag.

Skriv och tryck Enter för att söka

X