MOLOS-besättningen på plats! – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

MOLOS-besättningen på plats!

Förra veckan genomfördes repetitionsutbildning för Svenska kraftnäts insatsstyrka på vårt övningsområde. MOLOS var självklart på plats! MOLOS är Svenska kraftnäts mobila resurs för samband och ledningar vid reparation av kraftledningar vid krissituationer och svåra förhållanden och de tillhör Frivilliga Radioorganisationen, FRO.

Under övningsveckan etablerar de och upprätthåller radiokommunikation, så samtliga arbetsgrupper har möjlighet att kommunicera med varandra via Rakel. MOLUS är utrustade med bandvagnar med högmast och antennsystem så att Rakelkommunikation kan etableras, trots avsaknad av ström och de är ovärderliga kompetenser vid en krissituation.

Insatsstyrkan består är flertalet yrkesgrupper och frivilligorganisationer: MOLOS, Beredare, Bandvagnsförare, Montörer, Lagbasar, Reservkraftsoperatörer och f.d. Civilpliktiga ledningsoperatörer, alla lika viktiga med sina kompetenser.

Repetitionsveckan handlar bland annat om att utvecklas, både i sin egen roll, men även i gruppen och i samverkan med andra. Kul att få haft er här MOLOS!

Skriv och tryck Enter för att söka

X