Spännande dagar närmar sig! – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

Spännande dagar närmar sig!

Den 8 och 9 juni har vi antagningsprov för våra blivande Anläggningsmontörer och Servicetekniker.

Varför antagningsprov till YH-utbildning?

Vi har ett stort ansvar att generera kompetent arbetskraft till branchen, det innebär att du ska ha rätt förutsättningar för att lyckas i utbildningen och i din kommande yrkesroll samt framtida yrkesliv. Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och framför allt med rätt inställning och driv är centrala egenskaper. Vi vill att alla våra studenter ska lyckas och det är en uppgift som vi tar oss an med stort allvar. Antagningsprovet ger oss möjlighet att lära känna dig, dina förmågor och bedöma lämplighet.

Vad består antagningsprovet av?

Under en heldag kommer de som är utvalda att få göra enklare elläratest, intervju med representanter från branschföretag och Åsbro Kursgård, en hälsodeklaration samt ev höghöjdstest.

Vi ser fram emot att träffa alla under dessa två tillfällen och göra dagen kul och lärorik, självklart i enlighet med rådande riktlinjer och gemensamt ansvar.

Skriv och tryck Enter för att söka

X