Omställningsarbete med anledning av covid-19 – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

Omställningsarbete med anledning av covid-19

Det som sker i omvärlden nu får konsekvenser för alla och med det sker stora omställningar. Vi somYrkeshögskola har ett stort ansvar, för våra studenters trygghet men även när det gäller att säkra deras utbildning.

Det är en utmaning som vi tar oss an på största allvar och med engagemang. Som ett led i omställningsarbetet och för att skapa en trygg miljö som samtidigt möjliggör de platsförlagda studier som inte kan genomföras på distans, har vi på Åsbro Kursgård genomfört förändringar och tagit fram nya rutiner i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om undantag i de fall distansstudier inte är genomförbart.

Det är genom samarbete vi kommer att lyckas med att hålla en god folkhälsa och minskad smittspridning av covid-19!

Vi håller ihop genom att hålla avstånd!

Har du frågor vänligen kontakta utbildning@asbro.se eller mikael.carlsen@asbro.se.

Skriv och tryck Enter för att söka

X