Åsbro Kursgård ställer om! – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

Åsbro Kursgård ställer om!

Vår verksamhet bygger på att människor träffas. Vare sig det gäller utbildning, möten eller konferensverksamhet. I dessa tider gör vi allt för att bidra till en god folkhälsa och minska smittspridning. Vi har ett stort ansvar, både när det gäller att bidra till att minska smittspridning och samtidigt ett stort ansvar när det gäller att trygga våra studenters utbildning och våra besökares behov.

Vi tar oss an denna utmaning med stort allvar och engagemang och har anpassat vår verksamhet efter rådande situation och riktlinjer.

Bland annat har våra Anläggningsmontörer fått sina LIA-perioder ute på företagen förlängda. Våra Servicetekniker har distansundervisning via digital utbildningsplattform och våra gymnasieelever har fått dispens för viss undervisning utomhus. Vi har iordningställt samtliga lokaler så att de är anpassade till aktuella riktlinjer så att alla ska känna sig trygga när de är här.

Vi jobbar friska och med största försiktighet, tar hand om varandra och hoppas på en ljus framtid!

Skriv och tryck Enter för att söka

X