Antagningsprov för Svenska kraftnäts insatsstyrka!

Den 21 november anordnar Åsbro Kursgård antagningsprov för insatsstyrkans utbildningar våren 2020!

Du som är verksam inom Stam- och region- samt distributionsverksamheterna har möjlighet att kompetensutvecklas inom Svenska kraftnäts insatsstyrka. Ta chansen att tillhöra svensk elberedskap!
Läs mer under fliken insatsstyrkan i startmenyn.