Reservkraftutbildning den 11-13 mars!

reservkraft-sociala-medierÅsbro Kursgård erbjuder i egen regi Reservkraftutbildning den 11-13 mars. Kursen riktar sig till yrkesverksamma tekniker och underhållspersonal som har behov av kompetens att driftsätta, köra och underhålla reservkraftverk. Utbildningen ger en möjlighet att fördjupa sin kompetens inom reservkraft, både stationära och mobila. Utbildningen hålls under tre dagar och varvar teori med praktik. Vi har tillgång till flertalet övningsaggregat i olika storlekar från 5,5-150kVA.

Reservkraft har en viktig roll och skyddar samhällsviktiga verksamheter som är helt beroende av att elektriciteten fungerar trots långa avbrott i den normala eldistributionen. Det kan handla om krissituationer så som naturkatastrofer, olyckor eller sabotage, men även planerade avbrott när elbolagen bygger om sina nät. Det finns ett stort behov av utbildad personal som kan driftsätta, underhålla och reparera dessa aggregat.

Välkomna till Åsbro Kursgård!

Mer information:

reservkraftutbildning2018

Kontakt:
Zandra Granath 070-279 42 74
utbildning@asbro.se