Behöver du förarbevis? 5-6 december anordnar vi Terränghjulingsutbildning!

Åsbro Kursgårds terränghjulingsutbildning är godkänd av Transportstyrelsen och efter genomgången kurs med godkända resultat, erhåller du förarbevis från Transportstyrelsen.

Kursen hålls under två dagar och innehåller både teori och praktik. Först på agendan är lagar, paragrafer och teknik och sedan är det praktisk utövning. Examination sker på plats under utbildningsdagarna.

På vårt 130 hektar stora övningsfält av skog och mark finns tre övningsbanor, i olika svårighetsgrad med spännande terräng och naturliga hinder. Här får du möjlighet att testa gränserna ordentligt så du blir en säker förare!

En del privatpersoner och yrkesverksamma har behörighet att köra terränghjuling genom att körkortet är utfärdat före 1 januari 2000. Men att manövrera och hantera en terränghjuling i olika svåra terränger kräver kunskap. Terränghjulingens användande ökar och i takt med det även olyckorna. Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren skyldighet att förvissa sig om att arbetstagaren har den kunskap och utbildning som krävs för arbetsuppgiften. Denna kurs är ett att utmärkt tillfälle för dig som arbetsgivare att kunna dokumentera och kvalitetssäkra att dina medarbetare har kunskap om den arbetsutrustning som används i yrket och på så sätt förebygga olyckor.

Den 5-6 december är nästa utbildningstillfälle på Åsbro Kursgård och det finns fortfarande några platser kvar. Både privatpersoner och företag är välkomna!

För er som kommer långväga kan vi erbjuda boende i vårt egna hotell!

Välkomna med förfrågan, info om upplägg och prisuppgift till:

utbildning@asbro.se

edf