Repetitionsövning

Denna vecka har det på kursgården genomförts en större repetitionsövning för Svenska Kraftnäts insatsstyrka.

Ett femtiotal montörer, lagbasar, beredare m.fl. har övat på att resa beredskapsstolpar, lindragning, isolering m.m.

Där sambandsövning med bandvagnsförare FRO, MOLOS, Rakel kommunikation är viktiga delar i övningen.