Nyanlända utbildas till Distributionselektriker på Åsbro Kursgård

Den 9 januari startade Åsbro Kursgård en kompletteringsutbildning
för nyanlända. De 13 deltagarna har tidigare arbetat
som elingenjörer eller elektriker i sitt hemland. Utbildningen
pågår under 32 veckor.

Utbildningen är en del av de så kallade snabbspåren, vilka syftar
till att snabbt få ut utbildade nyanlända på den svenska arbetsmarknaden.
Genom kompletteringsutbildningar hoppas man
snabbt kunna förse bristyrken med arbetskraft. Att få ut nyanlända
på arbetsmarknaden så fort som möjligt har också stor betydelse
för personens integration i samhället.