Repetitionsövning v46

Under v 46 kommer vi ha en repetitionsövning med ca 40 man från de olika beredskapsgrupperna. Målet är att bibehålla och utveckla kompetensen inom Insatsstyrkan, förbättra samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna och att testa och utveckla beredskapsmateriel. Det kommer byggas en ca 1 km lång ledning under veckan som kommer avslutas med lindragning.