Branschutbildningar

Energibransch och entreprenörer kommer till Åsbro Kursgård för olika utbildningar.

Energiföretagen Sverige ordnar

 • EBR Besiktning
 • EBR Avvägning och stolpplacering
 • EBR Markvärdering och markupplåtelse

STF Ingenjörsutbildning ordnar

 • Vattenkraftstationers teknik och funktion

I Åsbro Kursgårds egen regi

 • Terränghjuling
 • Nedtagning av nödställd
 • Mastintyg
 • Stolparbete
 • Linjebyggnad överliggande nät
 • Motorsågskurs
 • Reservkraft

Planerade och pågående branschutbildningar

Namn Vecka Startdag Antal dagar Antal platser
Skylift 9 28/2 1 6
Heta Arbeten 10 7/3 1 6
Reservkraft 12 21/3 3 8
Linjebyggnad för konstruktörer och projektledare 13 26/3 3 16

Vi sätter ihop utbildningspaket med ditt företags “måste-kurser”. Det är ett effektivt sätt att under en kort period öka kompetensen i ditt företag. Även läkarundersökning brukar ingå i dessa kurspaket.

Fortbildning

Utbildningsarrangörer som arrangerar kurser och utbildningar på Åsbro Kursgård:
Energiföretagen Sverige
STF Ingenjörsutbildning AB