Branschutbildningar

Energibransch och entreprenörer kommer till Åsbro Kursgård för olika utbildningar.

Energiföretagen Sverige ordnar

 • EBR Besiktning
 • EBR Avvägning och stolpplacering
 • EBR Markvärdering och markupplåtelse

STF Ingenjörsutbildning ordnar

 • Vattenkraftstationers generatorer
 • Vattenkraftstationers teknik och funktion

I Åsbro Kursgårds egen regi

 • Terränghjuling
 • Nedtagning av nödställd
 • Mastintyg
 • Stolparbete
 • Linjebyggnad överliggande nät
 • Motorsågskurs
 • Reservkraft

Vi sätter ihop utbildningspaket med ditt företags “måste-kurser”. Det är ett effektivt sätt att under en kort period öka kompetensen i ditt företag. Även läkarundersökning brukar ingå i dessa kurspaket.

Fortbildning

Utbildningsarrangörer som arrangerar kurser och utbildningar på Åsbro Kursgård:
Energiföretagen Sverige
STF Ingenjörsutbildning AB